fr_intuitif

Malovaná - milovaná abeceda

Začátek dobrý všechno dobré!

Tak se učí mozek!

Jen to nejlepší je pro začátek dost dobré! Nové zprávy z výzkumu mozku otevírají dobré perspektivy. Byla by škoda nenechat z toho profitovat take vzdělávací systém.

Kdo si myslí, že stačí málo někoho naučit psát, neboť to náročné ve škole přijde až později, ten přehlíží, že písmo je vůz, který nás převáží na naší společné cestě za vzděláním.

Začátek je rozhodující!  Jestliže každý pátý patnáctiletý Evropan neumí dostatečně číst – a to v zemích jako je Francie, Anglie, Německo, které hrdě učí písmena každé šestileté dítě – tak je tu něco špatně!

Po celém světě burácí ve školách dětské nadšení z naší metody, při níž se v prvních letech života naučí mnohem víc. A po celém světě sedí po krátké době unavené až znechucené obličeje.

Proč ?

Protože výuka písmen vstupuje do mozku “naopak”. Učitelé jako “řidiči v protisměru” si musí probojovat cestu troubícími žáky, zatímco ve správném směru by po celý život panovalo přirozené nadšení a nám vrozené tempo učení.

Pro správný směr jízdy potřebuje mozek “Malovanou milovanou abecedu”, neboť učení a radost jsou spojené v mozku.

Příběh zvuků a obrázků abecedy se vyrovná technickému vynálezu, který vše zásadně změní. Tento projekt vytváří rámec pro zde tak potřebnou interdisciplinaritu.

Systematické vzdělávání rozvíjí v modulech krok za krokem spojení vnitřní kreativity básníků a ilustrátorů s precizní přírodní vědou.

Tento vzdělávací nástroj přináší na trh tištěný produkt nemající doposud obdoby – kontext-transparentní tisk. Mnemotechnickou pomůcku, která dodá jak trhu s knihami, tak s digitálními médii fundamentální směr a význam. Vzdělávací nástroj, který výuku vyvede ze špatného směru jízdy a dopomůže jí k tomu správnému.

K odstranění pochyb, že Evropa při tomto obratu čelem vzad neztratí žádnou minutu, bude tato metoda ZVUKOVÉ A OBRÁZKOVÉ ABECEDY doplněná o rozsáhlou srovnávací studii z více škol. Kromě pokroku ve psaní a čtení se studie bude také zaměřovat na zdraví, sociální chování, spolehlivost a úspěch v dalších školních předmětech.

Abychom bezprostředně dosáhli evropských trhů vzdělávání, vytvoříme putovní výstavu, která v roce 2019 navštíví se svými stovkami nových materiálů k alfabetizaci národní veletrhy vzdělávání ve 8 jazycích.