Smegenys ir atmintis tiesiog šokinėja iš džiaugsmo kai dalykai būna susieti aiškiai matomame kontekste.
.Todėl ši istorija apjungia paskiras raides nuo A iki Z į vieną nuotykių kelionę.
Taip pat jūs video madžiagoje pastebėsite, kaip garsas ir raidės pavidalas, net ir jos rašymo judesys yra sujungti istorijos veiksme lyg laikrodžio mechanizmas.
Ilgainiui preišmokyklinių ir pirmųjų mokyklos metų veiklų įvairovė šios istorijos knotekste gali apjungti įvairias disciplins į vieną visumą. Kaip portfolio, ar kaip metų pabaigos spektaklis, tai remia taip pat ir tėvų, vaikų bei švietėjų kontekstą.
Bendras meno kūrinys, apjungęs visų metų patirtį, savo ruožtu propaguoja džiaugsmą ir dėmesį detalėms viso proceso metu.

- Sekant istorijos giją, patiriami asmeninio tobulėjimo žingsniai.
- Raidės spontaniškai įsįsavinamos kaip įvykiai.
- Naudingi sakiniai išlieka ausyse kaip visuomeninių kompetencijų įrankiai.
- Per mimiką ir muzikines veiklas toliau vystoma kalba kartu su kūno kalba.
- Vaizdų kūrimas kartu moko refleksijos ir tarpusavio sąveikos grupėje.
- Pajutus naujųjų “Čia ir dabar rašymo pratimų” momenta, ranka nuo pat pirmojo štricho jaučia pasitikėjimą.
- Įkvėpimas kūrybiniam rašymui kyla iš džiaugsmo ir gėrėjimosi kalbos garsais, kuriais iš pradžių išmokome kalbėti.
Virš viso to, čia atrandame tvarkos džiausmą, kai parsinešame iš pasivaikščiojimų gels, lapus, akmenis ir kita, ir suteikiame jiems vardus ir vietą visų ABC pavidalų lentynoje.

 

  Materials

1.    How does the brain learn? Challenging discoveries and encouraging perspectives 
1.1  Manual for brain-based education: Pragmatic compendium facilitating everyday life in school, study and family.
1.2  Three hints usefull for everyone: what does the brain need before, during and after learning? 
2.1  Materialials for any age group
2.1.1   Activity guide for educators
2.1.2   Poster / Game board: base for all activities
2.1.3   CD  Music to support all the activities for motor control and speech development
2.2  The Universe of the youngest: image - language - movement / age 1 to 5 
2.2.1   Standing figures 17 cm for the youngest
2.2.2   Figures 10 cm in the bag for the development of concentration
2.2.3   Puppets for speech development, dialog and manual dexterity
2.2.4   Folder for organizing the files of all activities 
2.2.5   The ABCDirect fairytale picturebook for intuitive reading
2.2.6   File for creative drawing 
2. Cheers at the school start: skillful hands and clever minds / age 5 to 7 
2.3.1   Context-Transparency file
2.3.2   Dynamic writing exercise book 
2.3.3   Bedside poster for printed characters and handwriting 
2.3.4   “Love letter game cards" for reading and spelling
2.3.5   Video "My Story"
2.4  Inspiration for young text makers: exploring sounds, ambience, expression and a country  / age 6 to 9 
2.4.1  Tool box for young authors 
2.4.2  Immerse in a language 
2.4.3  My first reading book: embracing a country!

 

1.1  Jūsų smegenys, kompanionas. Kelionių vadovas po kaukole.
Handbook for Brain-Based Education            

..

Pragmatic compendium facilitating everyday life in school, study and family

 

1.2.   Three hints useful for  everyone

   

What does the brain need before, during and after learning ?

 

 

2.1   Keys for any age group 

 

2.1.1   Raštingumo mokymo planas: liečiamieji atsakymai skaitmeninėms smegenims.

ABCDirect Guide for educators.

  
 
The Guide for Educators offers a variety of games suggested in support of the child's development.
It is based on the principle "Context is breeding ground for the brain ".
In the context of the fairy tale, every detail is connected meaningfully. Parents, children and educators are completing together a harmonious work. Even at the smallest step, such as a drawing for the portfolio or a verse of a performance at the end of the year, everything is connected and bears the value of the whole. This value, in turn, increases the joy and care for the details all along the way.
 
- Steps of personal development are experienced along the storyline.
- The letters are spontaneously internalized as events of these developmental steps.
- Useful sentences remain in the ear as tools for social competence.
- Speech is further develop in role play and musical activities.
- Creating images together teaches reflection and interaction within the group.
- The hand feels confidence from the first stroke by the momentum of the new “In-Place Writing Exercises”.
- Inspiration for creative writing springs from the joy for the sound of speech, by which initially we learned to speak.
 

2.1.2   ABCDirect Poster for developping a well organized brain. It is the base for all activities. 

Plakatas(naudojamas ir kaip žaidimų lenta) yra pagrindas tam tikrų smegenų funkcijų vystymuisi bet kuriame amžiuje. Iš paukščio skrydžio jis rodo visa abėcėlės istoriją. Savo apvaliais kontūrais šis globalus vaizdas atpalaiduoja ir apgaubia. Jame taip pat galime rasti raidžių raktinius sakinius, kurių kiekvienas yra trumpos šio pasakojimo versijos.
 

 2.1.3   ABCDirect CD: Singing, clapping, dancing, playing.

The CD promotes diction and verbal fluency. It supports educators (and also speech therapists) for any age group. It provides the alphabet story with music, once as text and once as beatbox version for free play and interpretation.    

 

 

 

 

2.2   Mažiausia visata: paveikslėlis kalbos judesys:.  Tinka vaikams nuo 1 iki 5 metų

 

Moving, taking action, speaking, experiencing. 

2.2.1   ABCDirect Standing Figures 17cm for the youngest 

   

The figures enable even the youngest to take part in the activities. While the older ones use the verses as tongue twisters with music, the little ones walk these actors on the table and internalize the letters by role play. Made of eco-friendly wood, they also provide percussion effects.

2.2.2   ABCDirect Figures 10cm in the bag

   

The games with the figures in the bag enable young children to develop playfully the calm of systematic concentration, identifying by the sense of touch the little differences between resembling shapes. 

 

2.2.3   ABCDirect Puppets for language development, dialogue and manual dexterity  

   
The puppets promote the development of empathy and language as well as manual dexterity. How to create them easily together with the children, can be found in the guide.
In the hands of the educator, the puppet is an old magic stick: letting the puppet speak for us, makes it easier for the child to communicate at eye level and express itself.
During the ABC story, puppets support both concentration and manual dexterity as an important base for intellectual development.
 

2.2.4   ABCDirect Folder

  
 
A4 gulsčio formato Aplankasr yra veiklų ‘namai’. Spalvotas nuorodų sąrašas įgalina net mažus vaikus gražiai susitvarkyti savo popieriaus lapus ir visada turėti juos lengvai rasti.
 
 
 

2.2.5    Das ABCDirect Fairytale Picture Book for intuitive reading and writing

  
Ji sudaryta iš  27 didelių iliustracijų bei pilno pasakojimo teksto su spalvotais skaitymo pagalbininkais ir paaiškinimais tėvams ir auklėtojams. Ji yra visų tolimesnių veiklų pagrindas.
 

2.2.6   ABCDirect Creative Drawing for reflection und soziale Interaktion

Spalvinimo knygekė – tai paveikslėlių knygos versija mokiniams. Figuros piešiniai užtikrina jos ryšį su raide. Aplink jasAround them, there is space for creatively drawing one’s own experiences. Suggestions of how to practice social skills within groups while drawing, can be found in the Guide for Educators.  

 

 

2.3   Pradžiuginkite savo mokykloje pradžia: skillful hands and clever minds / age 5 to 7    

 

2.3.1   ABCDirect Context-Transparency File: 'Lego-briks' in the head.

  
Konteksto  skaidruolės vaizdai papildo aplanke esančius paveiklėlius, kas  smegenims  sujungia vaizdą su raide kaip Lego blokus.
 

2.3.2   Sparnuotoji rašysena: nuožulnumas vietoj keverzojimoABCDirect Dynamic Exercise Book: confidently relaxed from the first stroke. Sąsiuviniai 6-8 metų vaikams.

Pratybų sąsiuvinis yra skaidruolių vaizdų versija mokiniams. “Pratimai čia ir dabar” įgalina gražią ir laisvą rašyseną nuo pirmojo brūkšnio. 
 

2.3.3   Galerija mano lovoje: Anekdotai ir mokymasis. Akordeono knyga 5 - 7 mečiams. ABCDirect Bedtime-Poster for intuitively idetifying handwriting and print characters.

Plakatas prie lovos  nuo A iki Z yra 2 metrų ilgio. . Žirėdamas į jį iš savo lovelės, vaikas gali ilsėtis  ir mokytis intuityviai. Vadove rasite patarimų pokalbiams ir bendriems atradimams.
 

2.3.4   ABCDirect "Love Letter Game Cards"  for reading and spelling 

Žaidimo kortos, skirtos atminties, vaidmenų ir kryžiažodžių domino žaidimams, paverčia skaitymą socialine veikla.

2.3.5   ABCDirect Video "My Story" 

Between fantasy and reality, the Film interweaves hopes and possibilities as feasibilities. The child is recognized and appreciated with its hopes and worries and gets confidently on its way. The integrated writing exercises in real-time are a key to spontaneous success for learners and teachers.

 

 

2.4   Inspiration for young text makers: exploring sounds, ambience, expression and a country  / age 6 to 9 

 

 

2.4.1   ABCDirect Toolbox for little authors

Įrankių dėžė mažiesiems rašytojams plečia žodyną ir įkvepia kūrybiškam rašymui per grožėjimąsi kalbos, kuria ir išmokome kalbėti, garsais. Sudarymas ir išdėstymas padeda spontaniškai suvokti gramatines struktūras

2.4.2  ABCDirect  Immersion into a new Language

Foreign Language Immersion with the language decoding of Vera F. Birkenbihl, enables to understand foreign words and phrases spontaneously. In addition, the power of sound of the the story texts settles foreign words quickly and sustainably in the memory. This makes the story an excellent tool for language immersion.

2.4.3   ABCDirect "My first reading book: embracing a country!"  from age 7

My first reading book and I, we are travelling through my home country !  
This is currently being developed in several countries: an adventure trip and at the same time a journey through time along the legends and geographical treasures of a country, its cuisine and habits. An exciting personal experience of a country, which makes children the experts and guides of the family and opens doors and hearts on vacation. Our newsletter informs about new volumes from new countries.