lt_aktyvus
Jei kuri nors nuoroda neveikia, nedelsdami praneškite mums šiuo adresu: didactics@abcdirekt.eu
Priimančiojoje platformoje kartais įvyksta automatinis ištrynimas. Jie nori tai sutaisyti.

Smegenys ir atmintis tiesiog šokinėja iš džiaugsmo kai dalykai būna susieti aiškiai matomame kontekste.
.Todėl ši istorija apjungia paskiras raides nuo A iki Z į vieną nuotykių kelionę.
Taip pat jūs video madžiagoje pastebėsite, kaip garsas ir raidės pavidalas, net ir jos rašymo judesys yra sujungti istorijos veiksme lyg laikrodžio mechanizmas.
Ilgainiui preišmokyklinių ir pirmųjų mokyklos metų veiklų įvairovė šios istorijos knotekste gali apjungti įvairias disciplins į vieną visumą. Kaip portfolio, ar kaip metų pabaigos spektaklis, tai remia taip pat ir tėvų, vaikų bei švietėjų kontekstą.
Bendras meno kūrinys, apjungęs visų metų patirtį, savo ruožtu propaguoja džiaugsmą ir dėmesį detalėms viso proceso metu.

- Sekant istorijos giją, patiriami asmeninio tobulėjimo žingsniai.
- Raidės spontaniškai įsįsavinamos kaip įvykiai.
- Naudingi sakiniai išlieka ausyse kaip visuomeninių kompetencijų įrankiai.
- Per mimiką ir muzikines veiklas toliau vystoma kalba kartu su kūno kalba.
- Vaizdų kūrimas kartu moko refleksijos ir tarpusavio sąveikos grupėje.
- Pajutus naujųjų “Čia ir dabar rašymo pratimų” momenta, ranka nuo pat pirmojo štricho jaučia pasitikėjimą.
- Įkvėpimas kūrybiniam rašymui kyla iš džiaugsmo ir gėrėjimosi kalbos garsais, kuriais iš pat pradžių išmokome kalbėti.
- Šalia to, čia atrandame tvarkos džiaugsmą, kai parsinešame iš pasivaikščiojimų gėles, lapus, akmenis, ir suteikiame jiems vardus bei skiriame vietą visų ABC pavidalų lentynoje.

 

  Materials

1.    Kaip smegenys mokosi? Atradimų iššūkiai ir skatinančios perspektyvos 
1.1  Smegenimis grįsto švietimo vadovas: Praktiškas rinkinys, įgalinantis kasdienes veiklas mokykloje ir šeimoje
1.2  Trys kiekvienam naudingi patarimai: kjo reikia smegenims prieš, per ir po mokymosi? 
2.1   Medžiaga visoms amžiaus grupėms
2.1.1  VADOVAS ŠVIETĖJAMS. Vadovas auklėtojams teikia idėjas kūrybiškam medžiagos naudojimui
2.1.2   Poster / Game board: base for all activities
2.1.3   CD  Music to support all the activities for motor control and speech development
2.2   Mažiausiųjų visata: vaizdas - kalba - judesys / amžius nuo 1 iki 5 
2.2.1   Stačios 17 cm figūros mažiausiems
2.2.2 Žaidimai su 10 cm figūrėlių maišeliu  gebėjimo susikaupti lavinimui
2.2.3   Marionetės kalbos, dialogo is rankų judrumo lavinimui 
2.2.4 ABCDirekt Aplankas  medžiagos ir veiklų organizavimui 
2.2.5   The ABCDirect pasakos  paveiklėlių knyga intuityviam skaitymui. Su šia knyga ir jos pristatymo video medžiaga kiekvienas gali iškart naudoti ABCDirekt metodą 
2.2.6   Aplankas piešimui.
2. Sveikinimai pradedant mokyklą: įgudusios rankos ir protingos galvos / amžius nuo 5 iki 7
2.3.1   Konteksto- skaidruolių  aplankas
2.3.2   Dinaminio rašymo pratomų knygelė
2.3.3  Plakatas prie lovos  nuo A iki Z  for ituitively identifying printed characters and handwriting 
2.3.4   “Mylimų raidžių žaidimo kortos" skaitymui ir rašymui
2.3.5   Video filmukas  "Mano istorija"
2.4   Inspiracija jauniesiems tekstų kūrėjams: garsų, nuotaikos, išraiškos atradimas ir šalis  / amžius  nuo 6 iki 9 
2.4.1  Įrankių dėžė mažiesiems rašytojams
2.4.2  Panirimas į užsienio kalbą
2.4.3  Mano pirmoji skaitinių knyga: Atrandu savo šalį!

 

1.1  Jūsų smegenys - jūsų kompanionas. Kelionių vadovas galvoje.
Smegenimis grįsto švietimo vadovėlis.             

.Parsisiųsti

 Praktiškas rinkinys, įgalinantis kasdienes veiklas mokykloje ir šeimoje

 

1.2.   Three hints useful for  everyone

 Parsisiųstii  

  

What does the brain need before, during and after learning ?

1. Prieš pradėdami mokytis, sukurkite savo rojų. Create yur paradise before you start learning
2. Pradėkite nuo apžvalgos, prieš pradėdami ieškoti informacijos. Go from the overview to the detail
3. Pakartokite prieš miegą. Repeat before sleeping

 

 

2.1   Keys for any age group. 

Raštingumo mokymo planas: liečiamieji atsakymai skaitmeninėms smegenims.

 

2.1.1   

ABCDirekt VADOVAS ŠVIETĖJAMS: laimingas mokytojas, laimingi vaikai.

  Parsisiųsti    ir  video

Vadovas auklėtojams teikia idėjas kūrybiškam medžiagos naudojimui.
Kvantiniai šuoliai suskirstyti į nedidelius, lengvus ir įdomius žingsnius.
Vadovas auklėtojams pateikia instrukcijas tiksliniam esančios medžiagos naudojimui. 
ir offers a variety of games suggested in support of the child's development.
In the context of the fairy tale, every detail is connected meaningfully. Parents, children and educators are completing together a harmonious work. Even at the smallest step, such as a drawing for the portfolio or a verse of a performance at the end of the year, everything is connected and bears the value of the whole. This value, in turn, increases the joy and care for the details all along the way.
 
- Sekant istorijos giją, patiriami asmeninio tobulėjimo žingsniai.
- Raidės spontaniškai įsįsavinamos kaip įvykiai.
- Naudingi sakiniai išlieka ausyse kaip visuomeninių kompetencijų įrankiai.
- Per mimiką ir muzikines veiklas toliau vystoma kalba kartu su kūno kalba.
- Vaizdų kūrimas kartu moko refleksijos ir tarpusavio sąveikos grupėje.
- Pajutus naujųjų “Čia ir dabar rašymo pratimų” momenta, ranka nuo pat pirmojo štricho jaučia pasitikėjimą.
- Įkvėpimas kūrybiniam rašymui kyla iš džiaugsmo ir gėrėjimosi kalbos garsais, kuriais iš pradžių išmokome kalbėti.
 

2.1.2   ABCDirekt Poster for developping a well organized brain. It is the base for all activities. 

  Parsisiųsti
Plakatas(naudojamas ir kaip žaidimų lenta) yra pagrindas sutelktos smegenų funkcijos vystymuisi bet kuriame amžiuje. Iš paukščio skrydžio jis rodo visa abėcėlės istoriją. Savo apvaliais kontūrais šis globalus vaizdas atpalaiduoja ir apgaubia. Jame taip pat galime rasti raidžių raktinius sakinius, kurių kiekvienas yra trumpos šio pasakojimo versijos.'
 

 2.1.3   ABCDirekt CD: Singing, clapping, dancing, playing.

  Parsisiųsti: 
- muzika su tekstu:
  - pasakojimas
  - ritmiškas
   - muzika
- natų lapas 
CD padeda gerinti tarseną ir kalbos sklandumą. pronunciation and verbal fluency. Jis remia pedagogus ir mokytojus, taip pat logopedus, dirbant su bet kurio amžiaus vaikais. Kompaktiniame diske yra abėcėlės pasaka su muzika, viena versija  kaip tekstas, kita kaip ritminis fonas žaidimams ir interpretacijoms.
 
 

 

2.2   Mažiausia visata: paveikslėlis kalbos judesys:.  Tinka vaikams nuo 1 iki 6 metų 

 

Moving, taking action, speaking, experiencing. 

2.2.1   ABCDirekt Standing Figures 17cm for the youngest 

   

Figūros įgalina net ir jauniausius dalyvauti veiklose. Kol vyresni vaikai sako posmus kaip greitakalbes, mažieji vedžioja šiuos “aktorius” ant stalo ir įsisavina raides per žaidimą vaidmenimis. Raidės padarytos iš ekologiško medžio ir tinka ritminiams efektams išgauti, 2.2.2   ABCDirekt Žaidimai su figūrėlių 10cm maišeliu

   

Žaidimai su figūrėlių maišeliu leidžia mažam vaikui žaidžiant išmokti ramybės ir susikaupimo, lytėjimo pojūčiu  identifikuojant nedidelius  skirtumus tarp panašių formų 

 

2.2.3   ABCDirekt Puppets for language development, dialogue and manual dexterity  

   
Marionetės skatina kalbos, empatijos bei rankų miklumo vystymą. Kaip kartu su vaikais jas pasigaminti, rasite  vadove. 
The puppets promote the development of empathy and language as well as manual dexterity. How to create them easily together with the children, can be found in the guide.
In the hands of the educator, the puppet is an old magic stick: letting the puppet speak for us, makes it easier for the child to communicate at eye level and express itself.
During the ABC story, puppets support both concentration and manual dexterity as an important base for intellectual development.
 

2.2.4   ABCDirekt Aplankas

  
 
A4 gulsčio formato Aplankasr yra veiklų ‘namai’. Spalvotas nuorodų sąrašas įgalina net mažus vaikus gražiai susitvarkyti savo popieriaus lapus ir visada turėti juos lengvai rasti.
 
 
 

2.2.5    Das ABCDirekt Fairytale Picture Book for intuitive reading and writing

        Parsisiųsti
Ji sudaryta iš  27 didelių iliustracijų bei pilno pasakojimo teksto su spalvotais skaitymo pagalbininkais ir paaiškinimais tėvams ir auklėtojams. Ji yra visų tolimesnių veiklų pagrindas.
 Su šia knyga ir jos pristatymo video medžiaga kiekvienas iškart gali naudoti ABCDirekt metodą 
 

2.2.6   ABCDirekt Creative Drawing for reflection und soziale Interaktion

  Parsisiųsti

Spalvinimo knygekė – tai paveikslėlių knygos versija mokiniams. Figuros piešiniai užtikrina jos ryšį su raide. Aplink jasAround them, there is space for creatively drawing one’s own experiences. Suggestions of how to practice social skills within groups while drawing, can be found in the Guide for Educators.  

 

 

2.3   Pradžiuginkite savo mokykloje pradžia: skillful hands and clever minds / age 5 to 7    

 

 

2.3.1   ABCDirekt Context-Transparency File: 'Lego-briks' in the head.

         Matyti          Parsisiųsti 
Konteksto  skaidruolės vaizdai papildo aplanke esančius paveiklėlius, kas  smegenims  sujungia vaizdą su raide kaip Lego blokus.
 

2.3.2   Sparnuotoji rašysena: nuožulnumas vietoj keverzojimoABCDirekt Dynamic Exercise Book: confidently relaxed from the first stroke. Sąsiuviniai 6-8 metų vaikams.


DOWNLOADS: A B C D E F G H I J K LM N OPQR S TU V W X Y

Pratybų sąsiuvinis yra skaidruolių vaizdų versija mokiniams. “Pratimai čia ir dabar” įgalina gražią ir laisvą rašyseną nuo pirmojo brūkšnio. 
 

2.3.3   Galerija mano lovoje: Anekdotai ir mokymasis. Akordeono knyga 5 - 7 mečiams. ABCDirekt Bedtime-Poster for intuitively idetifying handwriting and print characters.

  Parsisiųsti

Plakatas prie lovos  nuo A iki Z yra 2 metrų ilgio. . Žirėdamas į tai iš savo lovelės, vaikas gali ilsėtis  ir mokytis intuityviai. Vadove rasite patarimų pokalbiams ir bendriems atradimams.
 

2.3.4   ABCDirekt "Love Letter Game Cards"  skaitymui ir rašybai

  Parsisiųsti

Žaidimo kortos, skirtos atminties, vaidmenų ir kryžiažodžių domino žaidimams, paverčia skaitymą socialine veikla.

2.3.5   ABCDirekt Video "Mano istorija" 

   Video

DVD pateikia pasakos video filmą. Integruoti realiu laiku rašymo pratimai yra raktas į  spontanišką sėkmę kaip mokiniams, taip ir mokytojams.as a video.
The integrated writing exercises in real time are the key to success for learners and teachers.
 
 

 

2.4   Inspiration for young text makers: exploring sounds, ambience, expression and a country  / Tinka nuo 6 metų

 

 

2.4.1   ABCDirekt Įrankių dėžė mažiesiems rašytojams

  Parsisiųsti

Įrankių dėžė mažiesiems rašytojams plečia žodyną ir įkvepia kūrybiškam rašymui per grožėjimąsi kalbos, kuria ir išmokome kalbėti, garsais. Sudarymas ir išdėstymas padeda spontaniškai suvokti gramatines struktūras

2.4.2  ABCDirekt  Panirimas į užsienio kalbą

   Parsisiųsti

Panirimas į užsienio kalbą  su kalbps Veros F. Birkenbihl atkoduotoju įgalina spontaniškai suprasti žodžius ir frazes. Šalia to, abėcėlės istorijos garso galia įtvirtina svetimos kalbos žodžius greitai ir išliekančiai atmintyje, Tai daro pasakojimą puikiu įrankiu panirimui į užsienio kalbą.  

 

2.4.3   ABCDirekt "Mano pirmoji skaitinių knyga: embracing a country!"  from age 7

   parsisiųsti: knyga     video

Mano pirmoji skaitinių knyga: pažinkime šalį!
Ji šiuo metu yra kuriama keliose šalyse: tai nuotykių ir kelionė ir kartu kelionė laike su legendomis ir fotografiniais šalies lobiais. Jaudinantis asmeninis nuotykis  šalies, kuri paverčia vaikus expertais ir šeimos atostogų  vadovais. 
 

Kartą metuose naujienlaiškis informuoja paie šiuos nemokamus produktus atsisiuntimui, naują smegenimis grįsto mokymo medžiagą papildomomis kalbomis, mokymus ir darbo pasiūlymus. Registracija naujienlaiškiui gauti: www.ABCDirekt.eu