lt_intuityvus

Pirmiausia noriu jums padėkoti už galimybę susipažinti su jumis ir su šiuo metodu.
Turiu sutikti, kad šis projektas įtraukė mane nuo pat pradžios. Dėmesį patraukė jau pats jo pavadinimas “Mylima gyva abėcėlė”. Kaip gali abėcėlė būti mylima ir gyva? Š Jau pati mano spontaniška reakcija įvardino šio metodo kūrimo priežastį. Žinoma, aš išmokau raidžių, paskui skaiymo ir rašto “klasikiniu: būdų. Mano patirtis nesieja raidyno mokymosii su maloniais jausmais, tai buvo tiesiog privaloma.
Tuojau po šio pirmo klausimo, mane visiškai sužavėjo metodo darnumas, jo mokslinė argumentacija, paprastumas ir natūralumas. Tai yra tiksliai taip, kaip viskas ir turi vykti.
Tai liečia ne tik raidymo mokymąsi, kalbama apie mokymąsi apskritai ir kaip padėti vaikams mokytis patiems ir mokytis pažinti save. Vaikai gyvena pasakojime, sutapatina save su pasakojimo veikėjais, priima iššūkius, ir visa tai padeda jiems augti ir vystytis. Jie seka pavyzdžius ir kuria savo pasakojimą. Tai yra žinių apie save ir pasaulį įgijimo procesas. Mano nuomone, Mylima Gyva Abėcėlė yra daugiau pasakojimas apie raidyno mokymąsii . Tai patirtis vaikams, kaip reikia gyventi ir mylėti.
Pagrindinis mane patraukės mokslinis aspektas - “Nėra pažinimo be emocijos”. Kertinės frazės: “Nenaudosi- prarasi’, “Didelį paveikslą sudaro mažos detalės”, “Meksikietiškos skrybėlės efektas”, ‘Jei vaikas reaguoja hiperaktyviai, gal tai yra sveika reakcija”, “Inovacijas kuria komandos”.
 
Šalia viso šito, tai yra ambicingas projektas, jei pagalvosime apie žmogiškąjį priešiškumą permainoms. Dėl šios priežasties mokytojai gali nerodyti entuziazmo (vėlgi, taip veikia mūsų smegenys: patogu tai, ką žino, pokyčiams priimti rekia laiko). Turiu sutikti, kad man irgi užtruko laiko pagilinti metodą, išmokti ir patobulinti kūno kalbą tam, kad tapčiau išraiškingesnė. 
Aš jau 16 metų dirbu klinikine psichologe, dirbu su vaikais (įskaitant vaikus su specialiais poreikiais, mokymosi sutrikimais, autizmu irk t.), tėvais ir mokytojais. Konkrečiu autizmo atveju kai vaikai jau moka raides, aš galiu taikyti šį projektą priešinga kryptimi. Mes pradedame nuo to, ką jie jau žino (raides), ir vystome kūno kalbą bei emocijas, jų protinę lpgoką ir bendrą darną. Aš manau, kad tai yra labia sėkmingas, lankstus metodas, aš jįį naudosiu.
Dar kartą ačiū už galimybę mokytis. Aš prisijungiu prie šio projekto trokšdama pristatytą metodą įgyvendinti ir tolaiu vystyti.

Mūsų Aplinkos apsaugios ir stebėjimo ir Aplinkosaugos inžinerijos fakulteto studentai – primakursiai labia susidomėję dalyvavo šiame smegenims draigiško ugdymo seminare. Jų susidomėjimas turi dvi perspektyvas, kaip būsimųjų kaimo mokyklų mokytojų ir kaip būsimųjų tėvų. Pasiūlyto mokymosi metodo paprastumas ir kūrybiškumas. šiems mokytojas yra įkvėpimo šaltinis, kadangi projektas adresuoja emocines vertybes, svarbias bet kokiame amžiuje ir bet kokiai auditorijai. Per jo konstruktyvų, dalyvavimu pagrįstą požiūrį į mokymąsi matome projekto sėkmę, ypač jei pritaikytą individualiam vystymuisi multikultūrinėje aplinkoje. Metodas praturtina emocičkai ir pažinimo prasme, didina toleranciją ir nukreipia link dalykų, kurie apjungia žmones nepaisant jų lingvistinių barjerų. Sveikiname projekto komandą ire same atviri tolimesniam bendradarbiavimui kiekvieno iš mūsų naudai.

Vaikiškas protai yra lyg kempinė: jis sugeria ir išsaugo informaciją dideliais kiekiais. Tačiau tai, kaip vaikai sugeba naudotis išsaugota informacija ir pritaikyti ją realiame, priklauso didele dalimi nuo to, kaip ta informacija jiems buvo pateikta. Dėl to aš manau, kad tai, kaip šis metodas mato radžių, abėlėlės mokymą, kaip jis pateikia naują medžiagą, interaktyvius iššūkius per visą vaikystės laikotarpį, įgalina naujai atrasti abėcėlės raides per logiką, intuiciją ir mokslinį aspektą. Vaikams pristatomi vaizda, šalia abėcėlės raidžių pažinimo, pilni įvairiapusių prasmių, jie moko vaikus graugystės, pasitikėjimo, bendradarbiavimo, meilės; jie gali tapti pradžia naujų temų ir veiklų kūrimui. Vaikai daugiau domisi tuo, ką žino ar mėgsta, kas teikia jiems malonumą ir daro juos laimingais. Taigi galima nuspėti, kad jiems patiks ir teiks džiaugsmo “išgyventa’ abėcėlė, kurią jie patys atras vaizdų pagalba. Tai, kad jiems viso proceso metu teks pasistengti atpažinti, atskleisti ir surasti reikšmes, paaiškinimus, sąsajas tarp veikėjų/ raidžių, tik sužadins jų aktyvumą ir palaikys jų susidomėjimą, įgalinant sąmoningą, prasmingą ir praktišką mokymąsi.

Tai yra galimybių tramplinas. Buvau labia dėkinga kai Maria paprašė padėti kartu su kitomis Europos tautomis neuromoksliniame vaikų lavinime. Tai yra puiki galimybė, nes aistringai domiuosi nerulogijos mokslu ir noriu tapir vaikų gydytoja.
Tikiuosi, kad netrukus šis projektas suras ir parems puikius, protingus ir kūrybingus ateities vaikus :)

Prieš metus dalyvavau primuosiuose Europos Smeegenims draugiško raštingumo trenerių mokymuose, kurie vyko naujoje projekto būstinėje Wiednitz’e, siekdamas tapti sertifikuotu naujojo neuro-didaktinio metodo mokytoju. Šie mokymai buvo nepamirštama ir palikusi gilų įspūdį patirtis. Neseniai gavau edukologijos magistro laipsnį Humboldto universitete Berlyne, tačiau visų savo studijų metu nesužinojau tiek daug apie neurologijos mokslo atradimus , kiek iš Mrs. Lorenz , kuri jais gringdža savo metodą or medžiagą. Buvau priblokštas to, kaip greitai ir lengvai suprantamas yra šis teorinis pagrindas, naudojant vadovą, kuriam ponia Lorenz panaudojo daugybę pavyzdžių ir iliustracijų. Pati įsimintiniausia mokymų dalis neginčijamai yra praktinis požiūris į medžiagos panaudojimą. Vietoje diskusijų apie naują metodą ir medžiagą mes buvome paskatinti pasirinkti abėcėlės raidę ir pritaikyti anksčiau įgytas teorines žinias. Šie praktiniai užsiėmimai buvo pravesti kartu su kitais dalyviais, vaidinusiais mokinius ir stebinčius mokinius, paskui pateikusius atsiliepimus. Visa tai buvo nufilmuota, kas leido dalyviams pateikti refleksijas apie savo pasiekimus. Ponia Lorenz mielai atsakinėjo į klausimus, davė patarimus, kartu sudarydama sąlygas visiems jaustis labia patogiai konferencijų centre. Visa patirtis yra absoliuti inspiracija, nekantrauju pratęsti mokymąsi ir tapti sertifikuotu šio nepaprastai protingo, naujo raidyno mokymosi metodo mokytoju-treneriu.

Maria ir jos aistra neurologijos mokslu pagrįstam ugdymui tiesiog užkrečia. Neišeina praleisti laiką šitame projekte ir nenorėti išmokti ir sužinoti daugiau. Maria dosniai atiduoda savo laiką, aiškina ir demonstruoja užduotis aiškiai, taipogi peduodama esmines neuro- mokslines koncepcijas ir jų ryšį su vaiko vystymusi ir ugdymu labai paprastais, visiems lengvai suprantamais terminais.
 
Visi mūsų sutikti savanoriai buvo nepaprastai malonūs ir paslaugūs, skyrė savo laiką ir padėjo mano 8 metų dukrelei susitaisyti ir važinėtis dviračiu,išmokė gaminti tikrus prancūziškus valgius, žaisti badmintoną ir stalo tenisą, kartu žiūrėjome smagius filmus. Theresa, Solene, Alin, Pedro, Esther, Alina ir Amira, ačiū jums ir geriausios kloties ateityje!

Šis projektas nuostabus, jau nuo pat pirmosios dienos Maria užtikrino, kad mes mokytumėmės smegenims draugišku būdu bei atskleidė mūsų geriausias savybes. Kai kurios užduotys buvo mums nemenkas iššūkis, tačiau tikrai vertos įdėto sunkaus darbo, kadangi žinios yra tokios svarbios kiekvienam . Mes jaučiamės puikiai, turėdami kuo pasidalinti su savo draugais ir bendruomene namuose. Ačiū tau Maria, kad pakvietėte mus būti šio nuostabaus projekto dalimi!

Šis projektas ne tik praplečia mūsų vidinę neįkainojamą kūrybos visatą – kas yra, mano nuomone, pati esmė - bet ir pateikia visą mokslinę teoriję medžiagą, reikalingą jo įgyvendinimui. Net neįsivaizdavau, kad man patinka mokyti, ir nebūčiau to sužinojusi, jei ne Maria.
Norėčiau praleisti daugiau dienų projekte ir sužinoti apie visus jūsų atradimus bei apie tolimesnius ieškojimus.
Ši patirtis įvairiapusiškai praturtino mano gyvenimą, už ką esu labia dėkinga.
Man patiko dirbti savanore ir taip pat turėti galimybę prisijungti prie šio edukacinio projekto. Tikrai manau, kad apie tai turėtų sužinoti kiekvienas. 
Visada maniau, kad menas yra pats geriausias būdas apjungti žmones, dalintis informacija, geriau pažinti save.
Tikiuosi, kad galiu padėti pakeisti pasaulį : )
Apkabinu iš tolo.

Praleidau čia apie dešimt dienų rugsėjyje, ir, nors tai buvo labai trumpas laikas, patirtis buvo nauja ir tikrai įdomi. Buvau laimingas, galėdamas padėti šiam edukaciniam projektui, dirbdamas praktinius ir kūrybinius darbus. Aš taip pat turėjau galimybę sužinoti daug nuostabių dalykų apie neurologiją dėka Marijos projektui atiduodamos didžiulės energijos ir aistros.
Linkiu viso ko geriausio, sėkmės, ir to, kad projekto idėjos pasklistų plačiai ir artimiausiu metu. Esu tikras, kad dar sugrįšiu!

Laikas, kurį praleidau Gruenewald gatvėje, buvo nuostabiai įvairus, turėjau galimybę atlikti daugybę įvairių užduočių. Smegenims draugiškas ugdymas buvo nuostabus, išmokau labai daug ir turėjau galimybę sukurti trumpą filmą bei dalyvauti sertifikavimo procese. Tikrai tikiuosi, kad smegenims draugiško ugdymo modelis išplis ir suteiks informacijos platesniems sluoksniams.
Prie viso kito, turėjau ir galimybę sutikti daugybę įdomių ir nuostabių žmonių. 
Ačiū tau, Maria, už šį absoliučiai unikalią ir įsimintiną patirtį Saksonijoje, Vokietijoje.


Geresnio ir kūrybingesio būdo mokytis entuziastai.

Ning de Eknamkul, meno studentas.

Savaitę laiko padėjau kurti inovatyvius mokymosi metodus mažiems vaikams bei sukurti nerulogijos mokslu pagrįstos mokymosi platformos internetinį puslapį. Kiekvieną popietę turėjome galimybę diskutuoti apie meną ir edukacijos mokslą bei rengti kūrybinius užsiėmimus su piešimu ir eilių rašymu/ rimavimu. Tai mane tikrai praturtino, kadangi nesu abejingas žinioms apie geresnius ir kūrybiškesnius mokymosi būdus. Kasdienės išvykos dviračiais po apylinkes, laukinių gėlių puokštės tikrai sukūrė idealų vasaros potyrį.

Užteko tik pradėti, kad nebenorėčiau sustoti.
Ricarda Beck, vidurinės mokyklos absolventė.

Man viskas labai patikoI Viskas buvo kuriama bendromis jėgomis, ir tai buvo puiku. Tai nebuvo muzikinio kūrinio natų perrašymas, buvo “Tai Aš, aš kuriu muziką!“ 
Tas verčia pasitikėti talentais taip, kaip niekada nebūtum to anksčiau įsivaizdavęs.
Niekada dar nebuvau patyrusi nieko panašaus.

Naujausi atradimai smegenų srityje – prieinami ir panaudojami dabar.
I
sabell Rössinger, edukatorė.

Jei norite įžengti į nepažįstamą teritoriją, čia yra ta vieta. Dideli pastatai, buvusi mokykla sušvinta iš naujo. Tačiau dar įdomiau nei buvusi mokykla yra nauji būdai mokyti ir mokytis. Maria įleidžia jus į dabartinių smegenų t yrinėjimų pasaulį ir – kas yra svarbiausia - sujungia juos su dabarties poreikiais.
 
Mūsų vaikai įsitraukė į veiklą išplėstomis akimis ir ausimis. Maria reaguoja į vaikus, juos jautriai ir kūrybingai motyvuodama. Taip pat jos pasidalintos įžvalgos į neurologines sąsajas buvo iškart suprantamos ir naudingos.
Nuostabu, per kokį trumpą laiką buvo matomas ilgai išliekantis poveikis ir įspūdžiai.
Mokomoji medžiaga yra spalvinga, lanksti ir patraukli. Spalvinga kaip ir visas projektas. Ji yra patraukli kiekvienam vaikui, koks unikalus ir nepakartojamas jis bebūtų.

Visa tai yra unikalu.
Imanuel Pedersen, vidurinės mokyklos absolventas.

Esu aistringas futbolininkas ir skaitytojas, taip pat tikrai noriu sužinoti, kaip patobulinti mokymosi procesą vaikų labui. Esu jau atlikęs praktiką įvairiose vietose.
Norėčiau, kad liktų laiko nuo mano egzaminų labiau paremti šią vietą. Jaučiu, kad čia daug ko išmokau.
 

Abėcėlės pasaka - nuostabus atradimas!
Brigida and Dietmar Kruse, gydytoja psichologė ir dr. fiz.

Ši vieta nuostabi! Tai vieta, kur vaikai gali būti tiesiog vaikais. Jei jie nebuvo lauke, kur naudojo savo jėgą ir karpė krūmus, tai (visi vaikai virš 8 metų amžiaus) buvo užimti įvairių galimybių piešimo užsiėmimuose, kūrė medžių aplankus, piešė 3D piešinius, spausdino, laminavo, dekoravo… ir visur jautėsi naudingi, patyrę ir nepakeičiami. Mokydamiesi naujų dalykų, kartu ir būdami reikaling,i jie jautėsi puikiai. 
Greitai vėl sugrįšime.
Ir dar, interaktyvi abėcėlės pasaka buvo nuostabus atradimas mūsų mažajai! Ji jautėsi šitaip: “aš tai žinau, jau esu tai patyrusi, tai yra įdomu ir man svarbu!" Esame be galo dėkingi už potyrius ir tikrai greitai sugrįšime.
 

Tai tikrai skatina sėkmei.
Johanna & Tomas Wolf, gydytoja ir vidurinės mokyklos mokytojas. 

Šitoks entuziazmo sužadinimas buvo tikrai unikalus.
Labai geras buvo būtent mišrių amžiaus grupių koordinavimas.
Tik per keletą dienų mums pavyko nuveikti labai daug. Viskas buvo labai gerai apgalvota ir paranku. Vaikai taipogi jautėsi pastebėti, pripažinti ir didžiavosi savimi.
Iš meno dirbtuvių jie parsinešė nqmo labai gražias paveikslėlių knygas, kuriomis žavisi jų draugai.
Tai tikrai skatinanti patirtis tiems, kurie nori daug pasiekti.
 

Niekas jos nesustabdys. Pirmyn, Maria, Jūs galite nuveikti didžius darbus.
Martina Machova, dizainerė.

"Maria yra labai inspiruojanti ir pilnaa entuziazmo asmenybė, visad besižypsanti, visuomet pozityviai nusiteikusi. Tokio žmogaus dar nebuvau sutikusi Niekas negali jos sustabdyti. Net tada, kai daugybė įrengimų gedo kaip tik tada, kai mums jų skubiai reikėjo, ji visuomet gebėjo viską sutvarkyti.
Man labai patiko klausytis jos istorijų, mokslo žinių. Kokia nuostabi patirtis ir galimybė man buvo suteikta, kaip buvo labai malonu susitikti su mokytojais iš įvairių pasaulio kampelių. 
Visi mokymai buvo labai praturtinanti patirtis, man patiko vaikų mokymo forma, tokia veiksminga ir kartu linksma (geriausi buvo Pinars’ ZigZag ir Zebra). Norėčiau, kad tai prigytų visur.
Žaviuosi jūsų nuostata, pirmyn, kadangi žinau, kad galite nuveikti didžius darbus.
Esu labai dekinga už galimybę dalyvauti šiame projekte. Labai aciū!"
 

Pasišventimas visa širdimi atsiliepia kur tik jo prireikia.
Dmitrij Kalinicenko, gamtos mokslų absolventas.

" Nuostabu patirti šį visišką pasišventimą tam, kad edukacinės inovacijos vaikams taptų tikrove. Sukurdama šią vietą mokymams, Maria, pozityvi ir energinga asmenybė, niekada nedvejoja padėti visur, kur tik yra reikalinga. Atraitotos rankovės, pasiruošimas sunkiam fiziniam darbui jai yra naturalu, kaip ir empatija dalyvių asmeninėms reikmėms bei ypatingiems atvejams.
Jei norite patobulinti savo vokiečių, prancūzų ar anglų kalbą, ši vieta yra jums. Maria ne tik su jumis kalba, ji padeda surasti reikamas frazes ir paaiškina dalykus gyvai, praktiškai ir lengvai.
Man labai patiko įdomūs diskursai įvairiomis temomis, pradedant nuo psichologijos, švietimo, istorijos, panašumų ir skirtumų tarp įvairių kultūrų, iki daug kitų įvairių dalykų.
Man nepaprastai patiko čia mokytis daugelio dalykų, įskaitant smegenų vystymąsį (ko, kokiame amžiuje ir kodėl reikia mergaitėms ir berniukams, kas padaro atmintį išliekančia, ir taip toliau). Maria taipogi pateikia nuorodas, kur tą informaciją galima greitai surasti. 
Išvykos dviračiu po nuostabias kaimo apylinkes, kelionės į Drezdeną ir Berlyną – tai nuostabiausios mūsų buvimo čia akimirkos. 
Labai ačiū už nuostabų namie gamintą maistą ir erdvias gyvenimo sąlygas!
Tai buvo puiki, įvairi ir įkvepianti patirtis. 
Linkiu šiai vietai daugybės pokyčių teisingame, inovatyviame ateities ugdyme, ir kad jums tame padėtų daug entuziastingų savanorių.