cz_intuitivni

Nejprve bych Vám chěla poděkovat za příležitost tuto metodu poznat. Musím přiznat, že tento projekt mě zaujal hned od začátku. Jeho jméno „Loved Living Alphabet“ mě okamžitě zaujalo: Jak může být abeceda milovaná a živá? Tato spontánní reakce byla důvodem pro bezprostřední seznámení se s metodou. Písmena a poté čtení a psaní jsem se samozřejmě učila „klasickým“ způsobem. Z toho vyplývala má otázka. Moje vlastní zkušenost mi neumožnnila si abecedu spojovat s pozitivními pocity: pro mě to bylo prostě jen „musíš“.
Již brzy po této první otázce jsem byla naplno fascinována koherencí metody její vědecké argumentace, její jednoduchosti a její přirozenosti. To je přesně to, jak se věci musí dít. 
Nejde o to, naučit se abecedu, ale všeobecně o učení, jak se pomůže dětem, aby se samy učily a také se naučily něco o sobě. Děti prožívají příběhy, ztotožňují se s postavami, stanovují si výzvy a to vše jim pomáhá rozvíjet samy sebe. Znázorňují a vypráví své vlastní příběhy. Je to jak osvojení vědění, tak sebepoznání. Podle mého názoru je Loved Living Alphabet je více než jen příběh k učení se písmen. Nabízí dětem zkušenost jak se žije a miluje.
Nejdůležitější vědeké aspekty, které mě oslovily, jsou: „Žádné poznání bez emocí“, „Kritické fáze: používej to, nebo to ztratíš“, „Od celkového obrazu k detailu“, „Pokud dítě reaguje hyperaktivitou, může to být zdravá reakce“, „Inovace přichází z týmu“.
Mimoto je to náročný projekt, když se uváží odpor lidí ke změnám. Učitelé by se proto mohli držet zpátky (přičemž se samozřemě opět jedná o lidský mozek: cítí se dobře s tím, co je známé a potřebuje čas, aby akceptoval změny). Musím přiznat, že i já potřebuji čas k prohloubení a nacvičení metody a ke zlepšení mé řeči těla, abych se stala expresivnější.
Již 16 let pracuji s dětmi (včetně dětí se speciálními potřebami, poruchami učení, autisty atd.), rodiči a učiteli jako klinická psycholožka. Ve zvláštním případně autistických dětí, které již abecedu znají, můžu tento projekt vidět v obráceném směru použití: Začneme s tím, co již znají (písmena), abychom rozvíjeli řeč těla, emoce, sebeporozumění a koherenci.
Podle mého názoru je to velmi nápaditá, všestranná metoda. Budu ji používat. Ještě jednou mnohokrát díky za příležitost k učení se. Zúčastním se tohoto projektu s přáním tuto představenou metodu zařadit a rozvíjet.

Naši studentí v prvním semestru fakulty inženýrství pro ochranu životního prostředí v zemědělství se tohoto semináře zúčastnili s velkým zájmem. Jejich zájem se skládal ze dvou perspektiv: jako budoucí učitelé v zemědělských oblastech a jako budoucí rodiče. Nápaditost a kreativita navrhnuté učební metody se ukázala pro tyto učitele jako zdroj inspirace, neboť projekt se zabývá emocionální hodnotou, která je nezávislá na věku publika. Díky novému konstruktivnímu participativnímu učení, vidíme úspěch projektu zvláště v individuálním vývoji v multikulturních oblastech. Metoda obohacuje emocionálně a kognitivně, podporuje toleranci a orientuje se na věci, které spojují lidi nezávisle na jazykových bariérách. Gratulujeme týmu projektu a jsme všichni naklonění k další spolupráci.

Děti jsou jako houby: nasávají a ukládají informace vysokou rychlostí. Ale způsob, jak děti uložené informace používají a umí je použít v normálním životě, zavisí na tom, jak jim jsou tyto informace prezentovány.
Proto si myslím, že tato metoda jak učit abecedu, prezentovat nový materiál, interaktivní výzva, která děti vede k objevování písmen abecedy, garantuje logický, intuitivní a také věděcký postup.
Dětem nabízené obrázky jsou plné mnohostranných významů: kromě objevování písmen abecedy se učí přátelství, důvěře, spolupráci a lásce a mohou být výchozím bodem k rozvíjení nových témat a aktivit.
Děti se zajímají obzvláště o to, co mají rády nebo milují, co jim dělá radost a potěšení. „Živá“ abeceda, kterou objevují a milují v písmenech, je přirozená. Skutečnost, že jsou v celém příběhu vyzývány k poznávání, objevování a nalezení významů, vysvětlení a spojení mezi charaktery, udržuje jejich pozornost a stará se o smysluplné a praktické učení.

Toto je pro mě možnost platformy. Nemohla bych být vděčnější, když mě Maria poprosila, abych společně s ostatními účastníky jiných evropských zemí pomohla pří neurovědeckém vývoji učební metody pro školní děti. Je to pro mě velká šance, protože mám vášeň pro umění a neurovědu a v blízké budoucnosti bych se chtěla stát dětskou psychiatričkou. Doufám, že tento projekt najde brzy další rozšíření a podpoří úžasné, futuristické, inteligentní a kreativní děti 

Před rokem jsem navštívil první evropské školení alfabetizace v nové centrále projektu ve Wiednitz, abych se stal certifikovaným učitelem pro neurodidaktickou metodu alfabetizace.
Trénink byla nezapomenutelná a do hloubky působící zkušenost. Před nedávnem jsem ukončil magisterské studium na Humboldtově univerzitě v Berlíně, ale v průběhu mého studia jsem se nikdy tolik nedozvěděl o nejčerstvějších průlomech v neurovědě, na kterých paní Lorenz svou metodu a materiály vystavila. Byl jsem udiven, jak přístupné je toto teoretické pozadí díky příručce, kterou Frau Lorenz vybavila spousty příklady a ilustracemi. Nejpozoruhodnější částí tréninku je jistě praktické užívání materiálů. Místo diskutování o nové metodě a nových materiálech jsme byli vyzváni vybrat si jedno písmeno z abecedy a aplikovat na něm teoretické vědomosti, které jsme předtím získali. Těchto praktických cvičení se zúčastnili i jiní účastníci, kteří hráli žáky a fungovali jako pozorovatelé, kteří cvičení také hodnotili. Vše se natáčelo na kameru, takže všichni účastníci se mohli na svůj výkon podívat a zreflektovat ho.
Paní Lorenz byla i přes velkou pracovní zátěž vždy k dispozici, aby odpovídala na otázky, podněty a zároveň všem umožnila, aby se na školení cítili jako doma. Celá ta zkušenost byla velmi inspirující a těším se na to, že si své vzdělání rozšířím a doufám, že se stanu certifikovaným učitelem v této neuvěřitelně smysluplné nové metodě alfabetizace.

Mariina vášeň pro neurovědecké učení a vzdělávání je nakažlivé. Nemůžete se zabývat tímto projektem, aniž byste se nechtěli naučit a dozvědět stále víc. Maria je se svým časem velkorysá, vysvětluje a demonstruje úkoly jasně a zprostředkovává důležité neurovědecké koncepty a jejich vztahy k vývoji a výchově dětí srozumitelně a jednoduše, aby to bylo srozumitelné pro všechny.

I jiní dobrovolníci, se kterými jsme se setkali, byli neuvěřitelně milí a ochotní. Ve svém volném čase pomohli mé osmileté dceři opravit kolo, připravit pravé francouzské palačinky, hrát stolní tenis a badminton a dívat se na vtipné filmy. Díky Theresa, Solene, Alin, Pedro, Esther, Alina a Amira a hodně štěstí v budoucnosti!
Byli jsme v komfortním a čistém pokoji a měl jsem dostatek autonomie v rozvržení pracovní doby.

Tento projekt je úžasný a od prvního dne se Maria starala o to, abychom se správně učili a vydali ze sebe to nejlepší – některé úkoly byly velkou výzvou, ale ta tvrdá práce se vyplatila, protože toto vědění je dnes pro všechny, které se zajímají o vzdělání, důležité. Je to tak příjemné, když můžeme svým přátelům přinést domů něco nového! Maria, děkuji, že jsi nás pozvala, abychom se stali částí tohoto skvělého projektu!

Tento projekt nezvyšuje jen plnohodnotné kreativní universum, který máme v sobě – což považuji za fundamentální, ale nabízí také celkovou vědeckou teorii, kterou potřebujeme, abychom ho mohli používat v praxi. Nevěděla jsem, že bych ráda vyučovala, a nikdy bych to nezjistila nebýt Marie!
Přála bych sich, abych tím strávila více dní, abych se naučila více těchto věcí, které Maria objevila a pracuje na nich.
Tato zkušenost obohatila můj život z mnoha pohledů. Nemůžu být vděčnější. Miluji pracovat jako pomocník a dostat příležitost vstoupit do vzdělávacího projektu. Opravdu si myslím, že každý by se o tom měl něco dozvědět. Vždy jsem si myslela, že umění je nejlepším prostředkem, jak spojovat lidi, sdílet informace a poznat sebe sama.
Doufám, že ti můžu pomoci zlepšit svět 
Obejmutí na dálku.

Byl jsem tam deset dní v září a i když to byla jen krátká doba, byla to nová a opravdu zajímavá zkušenost: Jsem rád, že můžu podpořit tento vzdělávací projekt praktickými a kreativními úkoly. Měl jsem také příležitost naučit se fascinující věci o neurologii, díky Marii a její velké vášni a energii, kterou tomuto projektu věnuje. Přeji vše nejlepší a hodně úspěchů, a aby se myšlenka projektu v dalších letech šířila a jsem si jist, že se jednoho dne do Wiednitz vrátím!

Čas, který jsem strávil v Grünewaldstraße, byl neuvěřitelně všestrannou zkušeností a měl jsem tu možnost podílet se na různých úkolech. Také školení pro správné učení bylo fascinující a hodně jsem se naučil. Také jsem měl možnost účastnit se procesu certifikování a podílel jsem se na krátkém filmu. Opravdu věřím, že se tento model vzdělávání rozšíří mezi lidi.
Kromě toho jsem měl příležitost poznat spoustu báječných a skvělých lidí. Maria, děkuji za tento absolutně jedinečný a nezapomenutelný zážitek v Sasku, v Německu!

Nadchlo mě, jak se můžeme lépe a kreativněji učit.
Ning Chavinee, student umění.

Strávil jsem jeden týden tím, že jsem rozvíjel inovativní metodu učení pro děti a vytvářel jsem webové stránky pro neurovědeckou platformu učení. Každé odpoledne mi byla nabídnuta možnost diskutovat o umění a vědě učení a účastnit se kreativního workshopu s kresbami a rýmy. To mě opravdu naplňovalo, protože mě nadchlo, jak se můžeme lépe a kreativněji učit. Každodenní projížďky na kole krajinou s kvetoucími rostlinami celý tento idylický letní zážitek doplňovaly.

Když jsme začali, nechtěla jsem přestat.
Ricarda Beck, maturant.

Prostě jsem to milovala! Vše se rozvíjelo společně a to bylo úžasné. Důvěřuješ v talent, který sis neuměl představit. Je to úplně jiné než vše, s čím jsem se setkala.

 

Aktuální výzkum mozku je ihned přístupný a užitečný.
Isabell Rössinger. Vychovatel

Kdo chce vstoupit do nové země, ten je tu správně. Velká usedlost, bývalá škola, září v novém lesku. Ale napínavější než budova je nový způsob učení se a učení. Maria přináší do světa aktuální výzkum mozku a – což je podstatné – spojuje ho s aktuálními potřebami.

Naše děti přišly na svět s otevřenýma očima a ušima. Maria jednala s dětmi vnímavě a kreativně, motivačně. Pohled do neuro funkcí, který nám sdělila, byl také okamžitě přístupný a užitečný.
Je pozoruhodné, jak rychle byly zřejmé trvalé efekty a dojmy. Materiály jsou barevné, mnohostranné a líbivé. Pestré jako celý projekt. Každé dítě je jedinečné.


Přehled je jedinečný.
 

Imanuel Pedersen, maturant.

Jsem vášnivým fotbalistou a čtenářem a chtěl bych opravdu vědět, jak by se mohla zlepšit výuka dětí. Měl jsem praxi na různých místech. Přál bych si, abych měl více času podpořit tento projekt. Získal jsem tam spoustu zkušeností.

 

Pohádka abecedy: fascinující objevení!
Brigida und Dietmar Kurse, klinická psycholožka a Dr. fyz.

.

To místo je úžasné! Místo, kde děti mohou být ještě dětmi.
Když nebyly venku a hrdě nestříhaly živý plot, byly osmileté děti v malířské dílně a fascinovaně tvořili desky se stromy, 3D kresby, tiskly, laminovaly, zdobily… - vždy s pocitem, že jsou užitečné a nepostradatelné. Naučit se něco nového a zároveň být užitečný. Cítily se skvěle! Brzy se vrátíme zpátky 
A pro ty malé byla interaktivní pohádka abecedy fascinujícím objevem! Měli pocit „To znám, to jsem zažil; to je napínavé, to je pro mě důležité!“ Je to učení všemi smysly!!!

 

Povzbuzuje k překonání sebe sama.
Johanna a Tomas Wolfovi, doktorka medicíny a učitel na gymnáziu.

Bylo to jedinečné a entuziastické.
Především koordinace smíšených věkových skupin byla velmi dobrá.
Stihli jsme toho velmi hodně během pár dní. Věci byly dobře promyšlené. Také děti se cítily osobně uznávané a byly na sebe hrdé. Z umělecké dílny si odnesly domů velmi pěknou obrázkovou knížku, kterou přátelé dodnes obdivují. Opravdu zkušenost, která povzbuzuje k překonání sebe sama.

 

Marii nemůže nic zastavit… Pokračuj, umíš dělat velké věci.
Martina Machová, designerka.

Maria je inspirující a entuistická osoba, stále se smějící, stále pozitivní. Nikdy jsem nepotkala někoho, jako je ona. Nic jí nemůže zastavit, ani když se téměř všechny přístroje rozbily, které jsme zrovna potřebovaly, byla stále schopná to vyřešit. Milovala jsem poslouchat její vyprávění i vědecké znalosti. Dala mi pěknou zkušenosti a příležitost a já jsem šťastná, že jsem potkala další lidi z celého světa. Celý kurz byl obohacující zkušeností. Líbí se mi způsob, jak děti efektivně a vtipně vyučovat (nejlepší byla Pinařina zebra). Přála bych si, aby to tak fungovalo všude. Obdivuji tvůj postoj, pokračuj, protože vím, že můžeš dělat velké věci. Jsem tak vděčná, že se můžu podílet na takovém projektu. Moc ti děkuji!

 

Nasazení celým srdcem… odpoví na vše, co je potřeba.
Dmitrij Kalincenko, přírodovědec.

Je úžasné zažít tuto upřímnou obětavost, když jde o to, uskutečnit pedagogickou inovaci pro děti. Během toho, co vytvářela toto místo pro vzdělávání, neváhala Mariina pozitivní a energická osobnost zabývat se potřebami. Vykasat si rukávy a dát se do práce je pro ni právě tak samozřejmé jako schopnost vcítit se do potřeb a osobitosti účastníků. 
Kdo by si chtěl procvičit němčinu, francouzštinu nebo angličtinu, je zde na správném místě. Maria nejen že mluví těmito řečmi, ale také pomáhá najít vhodné výrazy a vysvětluje věci živým, praktickým a jednoduchým způsobem. Moc se mi líbily zajímavé diskuze o tématech jako je psychologie, vzdělání, dějiny, kuluturní soudružnost a rozdíly a spousta další. 
Velmi jsem si užil to, že jsem se tu tolik naučil až po vývoj mozku (co chlapci a dívky v jakém věku potřebují a proč, co posiluje paměť atd.). Maria nabídla také odkazy, kde můžeme informace znovu najít. Projížďky na kole v krásné přírodě a jet se podívat do Drážďan a do Berlína jsou fascinujícími vrcholy moho pobytu.
Mockrát díky za výborné domácí jídlo a velké prostory. Byla to velmi dobrá a všestranná skutečnost. 
Přeji tomuto místo hodně budoucích rozvojů v čestném inovativním vzdělávání.