cz_intuitivni

?

Samozřejmě. Pokud chcete, můžete také pozvat rodiče žáků. Na úvodním setkání společně pochopíme základní otázky ve vývoji dítěte.
To posílí spolupráci a podpoří vzájemnou podporu v trojúhelníku rodiče - děti - škola.
Kontaktujte nás rychle, abyste mohli získat školení s podporou Evropské komise zdarma. 
Sdělte nám své priority. Rádi vám zavoláme zpět a sestavíme program, který vyhovuje vašim potřebám.
Czechia@alphabetshop.eu

 

Školení je otevřené pro všechny.

Moduly umožňují individuální sestavení podle předchozích zkušeností a znalostí. 

 
Školení můžete absolvovat flexibilně jako dálkový kurz nebo jako týdenní prezenční kurz v každém modulu
Jako zařízení můžete kombinovat oba způsoby: Obdržíte podklady, podle kterých se účastníci připraví. Potom přijedeme za vámi:
- jedno odpoledne zaměřené na teorii
- jedno dopoledne pro přímé využití ve vaší práci.

Získáte přímo aplikovatelné, vědecké pochopení toho, jak se mozek v různém věku učí a co mu škodí. Součástí školení je také praxe, která Vám umožní prakticky aplikovat získané rozsáhlé vědomosti na vysoké úrovni. 

Jiný modul poskytuje příležitost rozvíjet praktické dovednosti a používání řeči těla (což představuje více než 90% prvků tvořících komunikaci) na podporu gramotnosti a rozvoje dětí.

Kvalifikaci můžete získat pro všechny moduly.

Certifikát ECVET je jedním z evropských nástrojů transparentnosti evropského programu přeshraničních kvalifikací na podporu nových kvalifikací na trhu práce.
Seznam absolventů najdete v seznamech certifikovaných školitelů.


Jaký je rozdíl mezi neurodidaktikou a neurolingvistikou?

 

"Neurodidaktika" je nový pojem 21. století pro metody vzdělávání, které se opírají o neurovědecké poznatky. Nezaměňovat s "neurolingvistikou".Ta pochází z 19. století a zakládá se na psychologii.

 

 

 
 
Materiály k alfabetizaci si můžete bezplatně stáhnout zde. Pravidelně přidáváme nové materiály.
 
Seznam certifikovaných školitelů najdete zde
 
Další informace k projektu najdete zde.
 
Naše akce najdete zde.
 
Obraťte se, prosím, se speciálními dotazy na partnera ve Vaší zemi.