cz_inspirujizi
Podle zákona § 5 TMG (Telemedien Gesetz, německý zákon o službách elektronických informací a komunikací)
Musik-Union e.V. Mömpelgarder Weg, 5
72072 Tübingen
 
REejstříkový soud okresní soud Stuttgart VR381711
 
Zastoupení představenstvem:
Sigune Lorenz
Kontakt
Telephone: +49 (0) 1769 1180043
Fax: +49 (0) 7071 5399928
E-Mail: info@music-union.org
 

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr
Naše e-mailová adresa je uvedena výše.
 
Nejsme povinni se účastnit řízení o urovnání sporu před rozhodčím soudem pro spotřebitele.
 
Odpovědnost za obsah

Dle § 7 odst. 1 TGM (německý zákon o službách elektronických informací a komunikací) jsme jako poskytovatel služeb zodpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle všeobecných ustanovení. Podle § 8 až 10 zákona TGM nejsme povinni zprostředkované či zde uložené cizí informace kontrolovat, nebo vyšetřovat okolnosti, které odkazují na protiprávní činnost.

Povinnosti týkající se odstraňování či blokování používání informací podle obecných zákonů tímto zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto směru je ovšem možná teprve od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení práva dozvíme. Jakmile se dozvíme o příslušných porušeních práva, takový obsah obratem odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, jejichž obsah nemůžeme ovlivnit. Proto za tento obsah cizích stránek nemůžeme odpovídat. Za obsah stránek, na které se dostanete přes odkazy, zodpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Stránky, na které odkazujeme, jsme prověřili ohledně možného porušení práva v okamžiku, kdy jsme je ve formě odkazu uvedli na našich stránkách. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku uvedení odkazu patrný. Nemůžeme ovšem permanentně kontrolovat stránky propojené přes odkazy s našimi stránkami bez konkrétních vodítek k porušení práva. V případě, že se dozvíme o porušení práva, tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva 

Obsah a díla vytvořená na těchto stránkách provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracovávání, šíření a jakékoliv využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas daného autora či zhotovitele. Stahování a vytváření kopií těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nikoliv pro komerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, je třeba respektovat autorská práva třetích stran. Především pak obsahy třetích stran jsou jako takové označovány. Pokud si přesto všimnete porušení autorského práva, prosíme o patřičné upozornění. Pokud zjistíme, že dochází k porušení práva, takové obsahy okamžitě odstraníme.