cz_zive
 
Níže najdete jména absolventů, kteří se zúčastnili školení ABCDirekt.
Kontaktní údaje jsou k dispozici u zástupců ABCDirekt v jednotlivých zemích.
 
 
 
Pozvěte si proškolené učitele do vaší školy nebo do školky. Ukážou vám metodu a použití materiálů.
Můžete to vyzkoušet společně ve vaší třídě a využít návštěvu jako školení pro své zaměstnance.
Díky podpoře Evropské komise pro vzdělávání a kulturu je tento úvodní kurz pro vaši instituci v současné době zdarma.

 

KOUČ PRO ALFABETIZACI

Tento certifikát umožňuje absolventům
- vyučovat abecedu a dovednost psaní.
- vyprávění příběhu umožňuje dětem pochopit písmena v reálné představě namísto abstraktního tvaru.
 
Absolvent:
- porozumí neurologickým procesům, jak se učí mozek a jak si ukládá informace
- je schopen aplikovat získané znalosti na výuku psaní
 
Více informací zde

Zde naleznete školené osoby podle zemí:

Praktikant

Absolvent  

Trenér

 

 

 

PORADCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ METODY PŘÍMÉHO UČENÍ

Tento certifikát umožňuje absolventům
- učit metodou přímého učení 
- poskytovat poradenství v této oblasti výukové metody.
 
Vzdělání obsahuje:
 
Biografie v mozku
Co potřebují mozkové buňky v různém věku člověka? Takzvaná kritická fáze. 
Co mozek umí a neumí. Neuroplasticita
Rozdílné metodické potřeby u chlapců a dívek. Kontrola těla a intelektuální rozvoj.
 
Denní běh v mozku
Co chrání a buduje neuron. Role otázek, omylů a vděčnosti. 
Proč musí být vyučování napínavé. Úkoly hipokampu.
Nečekaný vliv násilí z televizních obrazovek. Klasické podmiňování - Pavlov
Jak nás naše vlastní kritika změní. V našem vlastním mozku jsme programátoři my.
Proč odměňování útočí do vlastní brány.
Co spojujeme?Proč je zábava před prací důležitá a vede k úspěchu. Biochemie učení. 
Na čem záleží na konci dne. "Noční směna" mozku. 
 
IT-technika v mozku
Jak pocity ovlivňují paměť. Význam amygdaly. 
Management stresu: Obchvat pro “reptilní (plazí) mozek”. Moderní prostředek pro funkce domy kamenné. 
První setkání – vybudovat pozitivní vztah k tématu. Centrální a laterální ukládání.
Brainstorming pro “mexický klobou”. Centrální surround funkce.
Nejlepší cesta, jak se naučit řeč.  Centrální surround funkce.
Jak se vštipují opravy namísto chyb. Funkce hipokampu.

IT-technika v mozku
Jak pocity ovlivňují paměť. Význam amygdaly
Management stresu: Obchvat pro “reptilní(plazí) mozek”. Moderní prostředek pro funkce doby kamené.
První setkání – vybudovat pozitivní vztah k tématu. Centrální a laterální ukládání. 
Myšlenková mapa pro “mexický klobouk”. Center-surround funkce.
Nejlepší cesta, jak se naučit řeč. Center-surround funkce.
Jak se vštipují opravy namísto chyb. Funkce hipokampu.
 
Více informací zde

Zde naleznete školené osoby podle zemí:

Praktikant

Absolvent 

Trenér

 

 

 

TVŮRCI VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

Tvůrci vzdělávacích materiálů

Tento certifikát umožňuje absolventům vyvíjet a tvořit vzdělávací materiály vycházející z toho, jak se učí mozek.
Absolventi získají jasnou představu o fyziologických účincích, které mají umělecké prostředky na učební funkci mozku. 
 
K těmto materiálům patří:
Příběh abecedy
Plakát příběhu abecedy
Plakát tiskacích a psacích písmen
Hrací karty
Omalovánky
Pracovní sešit
Kufřík pro kreativní psaní
 
 
 
Více informací zde

Zde naleznete školené osoby podle zemí:

Praktikant

Absolvent

Trenér