cz_intuitivni-zive-inspirujizi

ABCDirekt

 

     

Zdarma ke stažení pro děti (1 - 9 let ) 

Spolufinancováno Evropskou Komisí pro Vzdělávání a Kulturu

Obrázkové knihy, hudba, videa, sešity, čtení knih, hry a také certifikovaná školen pro
Rozvoj řeči, Čtení a psaní, ponoření se do cizích jazyků a hudebních aktivit. 

Podstatou je aktuální výzkum a metodika

 

Proč ABCDirekt ?

 

Každý ví, že se malé děti učí rychle, s nadšením a bez učitele.
Výzkum ukazuje: Pokud budou respektovány funkce mozku, můžeme se učit celý život!

 

Je potřeba nová alfabetizace?

V roce 2003 oznámila OECD celosvětový prioritní cíl vzdělávání, a tím bylo zlepšení alfabetizace. V důsledku toho stoupl příliv materiálů na trhu a YouTube kanálech. Dovednosti čtení a psaní se ale zhoršily. Také hry a haptická písmena nepřinesla očekávanou změnu.
 
Z pohledu výzkumu mozku je zřejmé, proč zesílená opatření zesílila také daný problém. Neboť přepážka mezi tím, co vývoj mozku posiluje a tím, co ho oslabuje, probíhá v dětství mezi konkrétním a abstraktním světem. Tvar písmene je abstraktní. Ani když se písmeno stává hračkou, na kterou si můžeme sáhnout, nemá žádnou konkrétní funkci jako např. lžíce a vidlička. Aby se nové poznatky výzkumu prakticky využívaly a vznikl klíč k přímé abecedě (ABCDirekt), který odpovídá mozku dítěte, proběhly v průběhu desetiletí konzultace s vědci a školami ve více než deseti evropských zemích. 
 
Kdo si myslí, že je snadné naučit někoho psát, neboť to složitější přijde ve škole až později, ten přehlíží, že písmo je vozem, které nás převáží na naší celé cestě za vzděláním. Proto je na začátek jen to nejlepší dost dobré.
 
 
 

Co je u přímé abecedy (ABCDirekt) jinak?

Není tu nic abstraktního. Všechno je konkrétní. Také samotné pohyby psaní ilustrují konkrétní děj příběhu. Abeceda je zdrojem rozmanitých aktivit jako interaktivní pohádka. Tleskání, tancování, mluvení, naslouchání, malování, kreslení a učení se všemi smysly: dobrodružná cesta, na které dospělí a děti společně nalézají potenciály a děti mohou aktivity samy prohloubit. Ilustrace a předlohy jsou ručně kreslené jednoduchými a zároveň dynamickými liniemi, které ulehčují zrcadlovým neuronům dětské ruky provedení vlastní aktivity. Výběr slov dodává recepci mozku, hipokampu, důležité špetky překvapení, které tento detektor novinek potřebuje, aby zůstal ostražitý a nepřepnul se do záložního režimu. Díky množství zvuků v textu se nová slova rychle uloží do paměti a doplní slovní zásobu. 
 

Přímé používání neurofyziologických poznatků

Abeceda se zde ukládá ve formě kontextuálních, emocionálních zkušeností, trénování hmatu a jemné motoriky a také vizuálních a auditivních podnětů. To vše je přímo prožité smysly. Tak vzniká úzce propojená, trvalá a soustředěně pracující neuronová síť. 
 
Přesně tak to má být“, Elena Dobrovolschi; klinická psycholožka a ředitelka UCOS, Sibiu. 
 
 

Kam vede cesta?

Řeč a písmo tvoří bránu lidských setkání – setkání, která rozdělují a setkání, která spojují. Přispějeme k tomu, aby děti touto bránou prošly a mohly bez strachu prožít řeč a písmo kultury, ve které není poselstvím strach nebo nenávist, ale může růst sounáležitost pro každého jedince v duchu lidskosti!
 
 

Vítejte při spolupráci

Úvodní kurzy ve školách a školkách s podporou Evropské komise na podporu vzdělávání a kultury
Certifikované další vzdělávání:
       - kouč metody přímého učení (alfabetizace)
       - poradce pro vzdělávání metody přímého učení
       - tvůrce vzdělávacích materiálů pro metodu přímého učení
• Partnerství pro inovativní projekty s partnery také v zahraničí
• Praxe pro školy a studenty
• Dobrovolnické práce v tuzemsku i zahraničí

 

Děkujeme všem
Tým Malované-milované abecedy

Elena Průchová, Maria Lorenz, Regula Signer, Gudrun Koch, Anca Muntaen, Eugen Iordanescu,  Luigi Martulli, Paolo Montemurro, Birute Tilvikiene.