cz_intuitivni

Školení metody přímého učení a alfabetizace

Cílem školení je za použití neurovědy vytvořit kvalitní pedagogické podklady, které splňují nové kulturní požadavky tak, aby prospívaly jak vysoce nadaným, tak těm, kteří potřebují podporu. 
 
Různé moduly pro učitele, vychovatele, rodiče / prarodiče umožňují začít ihned.
 
Kurzy jsou momentálně nabízeny v angličtině, němčině a francouzštině. 
Materiály a dokumenty jsou dostupné v litevštině, italštině, rumunštině a češtině. 
 
Školení obsahuje:
- jasné pochopení toho, co mozek potřebuje, aby se učil stejně vytrvale, přirozeně a účinně jako v raném dětství
- získání praktických dovedností pro komplexní podporu rozvoje dítěte, čtení a psaní.
- samostudium je podpořeno neurodidaktickou* příručkou, videi a materiály pro různé věkové kategorie.
 
Každý modul je zakončen testem, praxí a evropským certifikátem ECVET.
Moduly A a B lze absolvovat buď jako týdenní prezenční kurz, nebo jako dálkový kurz.
Modul C je prezenční kurz a je určen pro kreativní zájemce (básníky, spisovatele a hudebníky, filmové a zvukové inženýry, herce, programátory a designéry).
Místem konání je bývalá škola na vesnici v chráněné krajinné oblasti Lužice. 
 
O stipendium se mohou ucházet plnoletí zájemci, nutno přiložit motivační dopis, životopis a reference.
 

MODULY

 
Tento certifikát umožňuje absolventům
- vyučovat abecedu a dovednost psaní.
- vyprávění příběhu umožňuje dětem pochopit písmena v reálné představě namísto abstraktního tvaru.
 
Absolvent:
- porozumí neurologickým procesům, jak se učí mozek a jak si ukládá informace
- je schopen aplikovat získané znalosti na výuku psaní
 

Tento certifikát umožňuje absolventům
- učit metodou přímého učení 
- poskytovat poradenství v této oblasti výukové metody.
 
Vzdělání obsahuje:


Biografie v mozku
Co potřebují mozkové buňky v různém věku člověka? Tak zvané kritické fáze.
Co mozek umí a neumí. Neuroplasticita.
Rozdílné metodické potřeby u chlapců a dívek. Kontrola těla a intelektuální rozvoj.
 

Denní běh v mozku
Co chrání a buduje neuron. Role otázek, omylů a vděčnosti. 
Proč musí být vyučování napínavé. Úkoly hipokampu.
Nečekaný vliv násilí z televizních obrazovek. Klasické podmiňování - Pavlov
Jak nás naše vlastní kritika změní. V našem vlastním mozku jsme programátoři my.
Proč odměňování útočí do vlastní brány. Co spojujeme?
Proč je zábava před prací důležitá a vede k úspěchu. Biochemie učení. 
Na čem záleží na konci dne. "Noční směna" mozku. 
 
 

IT-technika v mozku
Jak pocity ovlivňují paměť. Význam amygdaly
Management stresu: Obchvat pro “reptilní(plazí) mozek”. Moderní prostředek pro funkce doby kamenné.
První setkání – vybudovat pozitivní vztah k tématu. Centrální a laterální ukládání. 
Myšlenková mapa pro “mexický klobouk”. Centrální surround funkce.
Nejlepší cesta, jak se naučit řeč. Centrální surround funkce.
Jak se vštipují opravy namísto chyb. Funkce hipokampu.

 
Tento certifikát umožňuje absolventům vyvíjet a tvořit vzdělávací materiály vycházející z toho, jak se učí mozek.
Absolventi získají jasnou představu o fyziologických účincích, které mají umělecké prostředky na učební funkci mozku. 
 
K těmto materiálům patří:
Příběh abecedy
Plakát příběhu abecedy
Plakát tiskacích a psacích písmen
Hrací karty
Omalovánky
Pracovní sešit
Kufřík pro kreativní psaní
 

Abeceda se zde ukládá na základě kontextuálních, emocionálních zkušeností, trénování hmatu a jemné motoriky a také vizuálních a auditivních podnětů. To vše je přímo prožité smysly. Tak vzniká úzce propojená, trvalá a soustředěně pracující neuronová síť.
 
Milníky
• Prožití osobnostního rozvoje v průběhu vypravování příběhu
• Písmena se osvojují jako zážitky těchto kroků rozvoje
• Užitečné věty zůstanou znít v uších jako nástroje pro sociální kompetence
• Rozšíření jazykových dovedností spolu s řečí těla při mimických a hudebních činnostech
• Společné malování a tvoření obrázků učí reflexi a interakci ve skupině
• Ruka zažívá jistotu již od prvních čar při procvičování psaní pomocí pohybu v prostoru
• Inspirace pro kreativní psaní pramení z radosti ze zvuku, se kterou jsme se naučili také řeč


 
Biografie v mozku
Co potřebují mozkové buňky v různém věku člověka? Tak zvané kritické fáze.
Co mozek umí a neumí. Neuroplasticita.
Rozdílné metodické potřeby u chlapců a dívek. Kontrola těla a intelektuální rozvoj.

 


Denní běh v mozku
 
Co chrání a buduje neuron. Role otázek, omylů a vděčnosti. 
Proč musí být vyučování napínavé. Úkoly hipokampu.
Nečekaný vliv násilí z televizních obrazovek. Klasické podmiňování - Pavlov
Jak nás naše vlastní kritika změní. V našem vlastním mozku jsme programátoři my.
Proč odměňování útočí do vlastní brány. Co spojujeme?
Proč je zábava před prací důležitá a vede k úspěchu. Biochemie učení. 
Na čem záleží na konci dne. "Noční směna" mozku. 
 
 

IT-technika v mozku
Jak pocity ovlivňují paměť. Význam amygdaly
Management stresu: Obchvat pro “reptilní(plazí) mozek”. Moderní prostředek pro funkce doby kamenné.
První setkání – vybudovat pozitivní vztah k tématu. Centrální a laterální ukládání. 
Myšlenková mapa pro “mexický klobouk”. Centrální surround funkce.
Nejlepší cesta, jak se naučit řeč. Centrální surround funkce.
Jak se vštipují opravy namísto chyb. Funkce hipokampu.
 

Předmětem školení je sloužit vzdělávání uměleckými prostředky tím, že se bude zabývat stylem, dynamikou a reciprocitou tónu, barvou a formou v souladu s funkcemi učení.

Abyste Vaše schopnosti převedli do praxe, nabízíme Vám možnost krátkodobých nebo dlouhodobých praxí ve Vaší zemi nebo v zahraničí.
Pro další informace kontaktujte partnera ve Vaší zemi.
Zde nějaké zprávy.
 
 
Praxe je součástí každého modulu. Účastníci dostanou individuální doprovod, který je podpoří v upevňování získaných znalostí v praxi. 
Praktikanti ukončí svou praxi závěrečnou prezentací.
Nabízíme možnosti krátkodobých a dlouhodobých praxí v Německu a v našich partnerských zemích.
 

 

A, B a D jsou součástí každého modulu. 

se zaměřuje na kreativní zájemce jako jsou filmaři nebo zvukaři, herci, programátoři, designéři ale také lidi, kteří  jsou aktivní v básnické, spisovatelské nebo hudební oblasti.

Praxe může být na žádost spojená s pobytem v zahraničí. 

 

a title="Übersicht der Trainingsmodule " ">"able of the Modules

Přihlásit se na kurz

FAQ Často kladené dotazy

______________________

*"Neurodidactics" is a new term of the 21st century for educational approaches based on neuroscientific findings.
It is not to confuse with the term "neurolinguistics", the origin of which is in the 19th century and rooted in psychology.

*"Neurodidaktika" je nový termín 21. století pro přístup ke vzdělání, který se zakládá na neurovědeckých poznatcích. Neměl by se zaměňovat s termínem "neurongvistika", která pochází z 19. století a má kořeny v psychologii.