cz_inspirujizi

Malovaná - milovaná abeceda

Začátek dobrý všechno dobré!

Tak se učí mozek!

Jen to nejlepší je pro začátek dost dobré! Nové zprávy z výzkumu mozku otevírají dobré perspektivy. Byla by škoda nenechat z toho profitovat také vzdělávací systém.

Začátek je rozhodující!  Jestliže každý pátý patnáctiletý Evropan neumí dostatečně číst – a to v zemích jako jsou Francie, Anglie, Německo, které hrdě učí písmena každé šestileté dítě – tak je tu něco špatně!

Po celém světě burácí ve školách dětské nadšení z naší metody, při níž se v prvních letech života naučí mnohem víc. A po celém světě sedí ve školách po krátké době unavené až znechucené dětské obličeje.

Proč ?

Protože výuka písmen vstupuje do mozku “naopak”. Učitelé jako “řidiči v protisměru” si musí probojovat cestu troubícími žáky, zatímco ve správném směru by po celý život panovalo přirozené nadšení a nám vrozené tempo učení.

Pro správný směr jízdy potřebuje mozek “Malovanou milovanou abecedu”, neboť učení a radost jsou v mozku propojené.

Příběh zvuků a obrázků abecedy se vyrovná technickému vynálezu, který vše zásadně změní. Tento projekt vytváří rámec pro zde tak potřebnou interdisciplinaritu.

Systematické vzdělávání rozvíjí v modulech krok za krokem spojení vnitřní kreativity básníků a ilustrátorů s precizní přírodní vědou.

Tento vzdělávací nástroj přináší na trh tištěný produkt nemající doposud obdoby – kontext-transparentní tisk. Mnemotechnickou pomůcku, která dodá jak trhu s knihami, tak s digitálními médii fundamentální směr a význam. Vzdělávací nástroj, který výuku vyvede ze špatného směru jízdy a dopomůže jí k tomu správnému.

K odstranění pochyb, že Evropa při tomto obratu čelem vzad neztratí žádnou minutu, bude tato metoda ZVUKOVÉ A OBRÁZKOVÉ ABECEDY doplněná o rozsáhlou srovnávací studii z více škol. Kromě pokroku ve psaní a čtení se studie bude také zaměřovat na zdraví, sociální chování, spolehlivost a úspěch v dalších školních předmětech.

Abychom bezprostředně dosáhli evropských trhů vzdělávání, vytvoříme putovní výstavu, která v roce 2019 navštíví se svými stovkami nových materiálů k alfabetizaci národní veletrhy vzdělávání v 8 jazycích.