Below you find the names of all that have been trained by ABCDirect.
The contact details are available at the ABCDirect representatives of their country.
 
You are welcome to invite student teachers to your school or day-care center. They show you into the method and the use of the material.
You may try it out together in your classroom and use the visit as a training for your staff.
Thanks to the support of the European Commission for Education and Culture, this introductory course is currently free of charge for your institution.

 

Protui draugiško raštingumo trenerio/ mokytojo pažymėjimas/ sertifikatas

Šis sertifikatas įgalina mokyti raidyno ir rašto draugišku smegenims būdu panaudojant pasakoj9mą, kas leidžia vaikams išmokti raidžių ne abstrakčia forma, o gyvo žodžio pavidalu.
Baigusieji mkymus yra įgijė aiškų suvokimą apie smegenų mokymosi ir informacijos kaupimo neurologinius procesus.
 
This certification enables the graduate to teach the alphabet and handwriting by brain-based approach,  
using storytelling to enable children to learn letters in real word terms rather than as abstract shapes.
 
The graduate has
- a clear understanding of the neurological processes of learning and retaining information.
- the ability to apply this knowledge to literacy tuition.
 
daugiau..

Čia rasite apmokytų asmenų kiekvienoje šalyje:

Praktikantai

Absolventai  

Instructoriai

 

 

Smegenims tinkančio švietimo konsultanto sertifikatas

Šis sertifikatas suteikia teisę sertifikato turėtojui konsultuoti/ teikti pamokas apie smegenims tinkančius mokymo metodus.
 
Mokymų turinys:

This certification enables the graduate 
- to provide methodical advice in terms of brain-based education.
- to design lessons in a brain-based way.

The training includes:

Smegenų biofgrafija
Koi r kokiame amžiuje reikia smegenų ląstelėmsk
Ką gali ir ko negali žmogaus smegenys
SKirtingi berniukų ir mergaičių metodologiniai poreikiai

Biography of the Brain
What brain cells need at which age. The so called critical Phases.
What the brain can and can not do. Neuroplasticity.
Different methodological needs of boys and girls. Body control and intellectual development.

 
Smegenų dienos tvarkaraštis
Kas daugina ir apsaugo neuronus
Kodėl pamokos turi būt įdomios
Netikėtas ekrane matyto smurto poveikis
Kaip mus keičia kritika
Kodėl siekiama pagyrimų
Kodėl malonumas pries darbą atveda į sėkmę

The day schedule of the brain
What builds and protects neurons. The role of questions, errors and gratefulness.
Why lessons need to be exciting.  Tasks of the Hippocampus.
Unexpected impact of violence on the screen. Pavlov's classical conditioning.
How our criticism can change us. In our own brain, we are constantly a programmer.
Why rewards are own goals. What do we connect?
Why pleasure before work leads to success. The biochemistry of learning.
What matters by the end of the day. The 'night shift' of the brain.

IT metodai mūsų smegenyse 
Kaip jausmai veikia atmintį.
Streso valdymas: lėto mąstymno apylanka.
Pirmoji ppatirtis – pozityvaus santykio su mokomuoju dalyku nustatymas.
Jūsų “meksikietiškų namų” proto žemėlapis.
Geriausia būdas išmokti naujos kalbos.
Kaip įsiminti ne klaidas, o pataisymus.
 
IT Technics in the Brain
How feelings affect memory. Purposes of the amygdala.
Stress management: bypassing the 'reptile' brain. Modern means handling stone-age functions.
First encounters - developing a positive relationship with a subject. Central and lateral storage.
Mind-map for your 'Mexican Hat'. Center-Surround Function.
How to connect with a new language as naturally as with the mother tongue.  Center-Surround Function.
How to ensure that not the mistake, but the desired correction is remembered. Functions of the Hippocampus.

daugiau..

Čia rasite apmokytų asmenų kiekvienoje šalyje:

Praktikantai

Absolventai 

Instruktoriai

 

 

Smegenims draugiškos mokymosi medžiagos kūrėjo pažymėjimas/ sertifikatas

Šis sertifikatas leidžia absolventui kurti smegenims draugišką
mokymosi medžiagą sertifikate nurodyta kalba.
 
Sukurtą medžiagą sudaro:
Abėcėlės istorija
Abėcėlės istorijos plakatas 
Plakatas, skirtas rašymui spausdintu ir rankraščio būdais
Abėcėlės žaidimo kortos
Pratybų knyga
Kūrybinio rašymo įrankiai
 

This certification enables the graduate to create brain-based educational materials.
The graduate has a clear understanding of the physiological impact artistic means have on the learning functions of the brain.
 
Materials developed include:
Alphabet story
Poster of the Alphabet Story
Poster for hand and print writing
Alphabet game cards
Coloring in book
Exercise book
Toolbox for creative writing.
 
daugiau..

Čia rasite apmokytų asmenų kiekvienoje šalyje:

Praktikantai

Absolventai

Instructoriai